Q&A 마젤 - MAZEL 공식 온라인 스토어

현재 위치

 1. Home
 2. Board
 3. Q&A

Q&A

카카오 공개 자유상담 : @mazel

상품 게시판 목록
NO. PRODUCT CATEGORY SUBJECT NAME DATE VIEW LIKE RATE
216766    답변

내용 보기 [배송] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
mazel 2022-03-05 0 0 0점
216765

플로리아 와이드러플 벨티드원피스

내용 보기 [예약/재입고] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
김희**** 2021-11-20 1 0 0점
216764    답변

내용 보기 [예약/재입고] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
mazel 2022-03-05 0 0 0점
216763

홀리 도트앤 프릴 립니트 투피스

내용 보기 [예약/재입고] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
김희**** 2021-11-20 1 0 0점
216762    답변

내용 보기 [예약/재입고] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
mazel 2022-03-05 0 0 0점
216761

내용 보기 [배송] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
최경**** 2021-11-16 1 0 0점
216760    답변

내용 보기 [배송] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
mazel 2022-03-05 0 0 0점
216759

크라운 엠브로이더리 티셔츠

내용 보기 [상품] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
김미**** 2021-11-15 1 0 0점
216758    답변

내용 보기 [상품] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
mazel 2022-03-05 0 0 0점
216757

사피 버티컬패딩 라이트웨이트 덕다운코트

내용 보기 [사이즈] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
박은**** 2021-11-15 1 0 0점
216756    답변

내용 보기 [사이즈] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
mazel 2022-03-05 0 0 0점
216755

쥴리아나 터틀넥 롱 니트원피스

내용 보기 [상품] 문의드려요~~! ♥ 비밀글
홍수**** 2021-11-15 1 0 0점

prev

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10

next